آب مجازی در صنعت ساختمان

آب مجازی در صنعت ساختمان


آب مجازی

مقدمه انتخاب نوع مصالح مصرفی برای بخش های مختلف ساختمان از سفت کاری تا نازک کاری تاثیر بسزایی بر میزان آب مصرفی دارد. از آنجا که ایران با متوسط بارش کمتر از 250 میلی متر در سال یک کشور خشک و نیمه کویری به شمار می آید. بایستی با تغییر در رفتار و الگوهای مصرف به سمت کاهش آب مصرفی در بخش ساختمان همپا با سایر  بخش های کشاورزی و صنعتی اقدام کرد. در بخش کشاورزی اگر چه هنوز دغدغه های بسیاری مبنی بر پایین بودن راندمان آبیاری مطرح می گردد، اما سیاست پرداخت و هزینه کردن برای سیستم های آبیاری مکانیزه افق روشنی در این بخش را به تصویر کشیده است. اما در بخش ساختمان با توجه به تجربه 20 ساله نگارنده، مبحث آب مجازی اصطلاحی کاملا جدید و ناشناخته است.
به جرات می توان گفت تا کنون، سازنده ای آب مصرفی را شاخصی برای انتخاب نوع مصالح خود در نظر نگرفته است. صرف نظر از پرداخت تعرفه های بالا برای آب مصرفی در عملیات بنایی و تحمیل این هزینه ها به مصرف کننده نهایی بایستی به آب مجازی در بخش ساختمان از منظر زیست محیطی و نگرانی های ملی نیز نگریسته شود. آب مصرفی در بخش دیوارچینی مقاله پیش رو به مستندسازی میزان آب مصرفی برای یک منزل مسکونی شخصی با زیربنای تقریبی 574 مترمربع در شهرستان مشهد با سیستم نوین بلوک های AAC که با چسب کار شده می پردازد و آن را با سیستم دیوارچینی سنتی با ملات برای بلوک های سیمانی مقایسه می کند

ردیفشرح
1نوع کاربریمسکونی
2زیربنا574 مترمربع
3تعداد واحدیک واحد
4نوع سازهفلزی

الف – بلوک AAC انتخاب نوع مصالح مصرفی برای دیوار

انتخاب کارفرما در این پروژه بدلیل تجربه شخصی و رضایت نامبرده از سکونت در واحد های ساخته شده با بلوک AAC و کاهش هزینه های انرژی (گاز و برق) بلوک با ضخامت 15 سانتیمتر AAC پرین بود. مقدار دقیق خرید بلوک و چسب بلوک پرین، مطابق با سند رسید کالا در پروژه مطابق با پلان اجرایی بشرح جدول زیر است.

ردیفنام محصولواحدمقدارتوضیحات
1بلوک بتن هوادار اتوکلاوشدهمتر مکعب108.28ضخامت 15 معادل 722 متر مربع
2چسب بلوک پرینکیلوگرم2150مطابق با اظهار تولید کننده 20 کیلوگرم چسب برای هر مترمکعب خریداری و عینا مصرف شد

ب – بلوک های سیمانی

برآورد مقدار ملات مصرفی در صورت انتخاب بلوک سیمانی مطابق با اظهار تولید کننده بشرح جدول زیر است :

ردیفنام محصولواحدمقدارتوضیحات
1بلوک سیمانی سبک یا سفالمترمکعب108.28ضخامت 15 معادل با 722 متر مربع
2ملات دیوارچینی (مطابق با اظهار تولید کننده)کیلوگرم14440یک کیسه 20 کیلوگرمی برای هر مترمربع دیوار

محاسبه میزان آب مصرفی برای دیوارچینی

 

آب مجازی
آب مجازی

بلوک های AAC با چسب لایه نازک کار شده و نیاز به عمل آوری ندارد. با توجه به تهیه چسب در ظروف پلاستیکی و یا فلزی و توزین دقیق آب میزان مصرف آن بشرح زیر است.

ردیفنوع ملات یا چسبمقداردرصد آب اختلاطمقدار آب مصرفی کل دیوار چینیمقدار آب مصرفی در هر متر مربع زیر بنا
1چسب بلوک AAC215038 درصد817 لیتر1.43 لیتر
2ملات دیوار چینی1444030 درصد4332 لیتر7.5 لیتر
2.1آب مورد نیاز عمل آوری برای بلوک های سیمانی مطابق با دستورالعمل سازنده4 لیتر

تعداد پروانه های صادره در تهران برای سال 1396 و مقایسه میزان آب مصرفی در دو روش دیوارچینی هر متر مربع دیوار با بلوک های سیمانی حداقل به 10 لیتر آب بیشتر نیازمند است.

نام شهرزیربنای پروانه های صادره سال 96مقدار آب مصرفی برای دیوار چینی با سیستم پرین (متر مکعب)مقدار آب مصرفی برای دیوار چینی با سیستم ملات (مترمکعب)اختلاف (مترمکعب)
تهران1954745627951224795196900

با توجه به اینکه مقدار آب مصرفی هر فرد بطور متوسط 190 لیتر در روز ( آب شرب، استحمام و …) می باشد. این اضافه مصرف (دور ریز) ناشی از سیستم دیوارچینی با بلوک سیمانی معادل مصرف 1.000.000 نفر روز می باشد. آب هست اما کم، هم میهن عزیز برای کاهش مصرف آب در پروژه های ساختمانی الگوی مصرف خود را تغییر دهید.

پرین محصول فردا، مسئولیت امروز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.