آسایش حرارتی

آسایش حرارتی


آسایش حرارتی چیست؟

نارضایتی فرد از دمای محیط پیرامونی خود، نه تنها یک خطر بالقوه برای سلامتی محسوب می شود، بلکه بر سطح توانایی افراد، میزان رضایتمندی آنها از کار و حتی بر رفتار فرد نیز تأثیر گذار است.
استاندارد BS EN ISO 7730 آسایش حرارتی را اینگونه تعریف می کند: “شرایط ذهنی که رضایت از دمای محیط را نشان می دهد.” ، یعنی شرایطی که کسی احساس گرما یا سرمای بیش از حد نداشته باشد.
دمای محیطی برای انسان یک پارامتر مجرد نیست که بتوان آنرا صرفا با درجه حرارت مشخص کرد. از طرفی محدوده دمای قابل قبول نیز نمی توان برای رضایت بخشی از دما مشخص کرد. این مشخصه یک تجربه شخصی است که به معیارهای زیادی بستگی دارد و می تواند در یک فضا حتی از یک شخص به شخص دیگر نیز متفاوت باشد.
به عنوان مثال، فردی که در یک محیط سرد از پله ها بالا می رود، در حالی که پالتو پوشیده ممکن است احساس کند که دمای محیط بسیار گرم است، در حالی که برای شخصی که در همان محیط با پیراهن و در حالت نشسته است، هوا خیلی سرد باشد.

از نظر (HSE) محیطی که در آن حداقل 80٪ افراد احساس آسایش حرارتی داشته باشند، به مرحله “راحتی معقول” (‘reasonable comfort) رسیده است این بدان معنی است که با ارزیابی افراد و میزان رضایت آنها، می توان آسایش حرارتی را مشخص نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *