اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن آمود

اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن آمود


در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۶ به منظور اخذ گواهینامه فنی برای محصولات جناب آقای دکتر ویسه رئیس بخش مصالح ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سرکار خانم مهندس فیروزیار، از کارخانه و خط تولید شرکت پرین بتن آمود، تولید کننده مصالح نوین ساختمانی با تکنولوژی روز اروپا، بازدید نمودند.
این بازدید با درخواست این شرکت و برای اخذ گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی ملات خشک، جهت اطمینان خاطر مصرف کنندگان انجام شد.

شرح کار

در این بازدید که یک روز به طول انجامید از محصولات تولیدی واحد ملات خشک این شرکت به شرح زیر نمونه برداری گردید.

محصولات تولیدی و نمونه برداری شده :

  1.  چسب بلوک پرین
  2. چسب کاشی و سرامیک اصفهان
  3. گروت درزبندی کاشی و سرامیک پرین (پودر بندکشی)
  4. اندود سیمانی پاششی (ملات اندود کاری برای کارهای عمومی)
  5. ملات اندود کاری یک لایه برای مصارف بیرونی (پلاستر رویه)

نتایج:

مطابق با اعلام مرکز محترم تحقیقات، نتایج کلیه آزمونها با استاندارد های ملی ایران مطابقت داشته است، که در ادامه توجه شما مصرف کنندگان محترم را به نتایج تفکیکی برای هر محصول جلب می نمایم.

1. چسب بلوک پرین

1-1. چسب بلوک هبلکس اصفهان یک ملات آماده ی پایه سیمانی میباشد که برای چسباندن قطعات بتن هوادار اتوکلاو، به یکدیگر به کار می رود. این ملات به صورت لایه نازک استفاده می شود و حداکثر ضخامت ملات ۳ میلیمتر می باشد.
1-2. آزمونهای انجامی

نتایج آزمون ها مطابق جدول زیر اعلام گردید:

اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتناخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن
1-3. نتیجه گیری:

براساس شرح خدمات بررسی اولیه، نتایج دریافتی از آزمون ها بر روی نمونه برداشتی در یک مرحله نمونه برداری از خط تولید چسب بلوک مربوط به کارخانه پرین بتن نشان می دهد که متقاضی شرایط لازم را برای اخذ گواهی نامه فنی، برای محصولات چسب بلوک تولیدی در کارخانه پرین بتن آمود دارا می باشد. شایان ذکر است که بر روی نمونه در یک مرحله، آزمون های لازم در آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مشتمل بر آزمون های کنترل کیفیت چسب بلوک (اندازه گیری میزان مقاومت فشاری، چگالی انبوهی، جذب آب موئینه، ضریب نفوذ پذیری بخار آب، جرم حجمی، میزان هوای موجود ملات تازه و واکنش در برابر آتش شامل قابلیت نسوختن) میباشد، انجام گرفت.

2. چسب کاشی پایه سیمانی

2-1. چسب کاشی پرین بتن یک چسب پایه سیمانی است که برای چسبانیدن کاشی روی سطوح داخل و خارج ساختمان به کار می رود. کارکردن با این چسب فوقالعاده راحت بوده و حداکثر ضخامت این چسب برای اجرا ۶ میلیمتر می باشد.

2-2. آزمون های انجامی:

اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن

۲-۳-نتیجه گیری:
براساس شرح خدمات بررسی اولیه کیفیت چسب کاشی پایه سیمانی تولیدی کارخانه پرین بتن آمود، نتایج به دست آمده از آزمون های انجام شده بر روی نمونه برداشت شده، در یک مرحله نمونه برداری از خط تولید چسب کاشی پایه سیمانی مربوط به کارخانه پرین بتن آمود شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فنی (بررسی اولیه) در ارتباط با محصول چسب کاشی پایه سیمانی تولید شده در کارخانه پرین بتن آمود را دارا می باشد.

شایان ذکر است که بر روی نمونه برداشت شده در یک مرحله، آزمون های لازم در آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، که مشتمل بر آزمون های کنترل کیفیت چسب کاشی پایه سیمانی، تولیدی کارخانه پرین بتن آمود (اندازه گیری مقاومت چسبندگی کششی اولیه، مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب، مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گیری در معرض حرارات، مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه های یخ زدگی، تعیین زمان باز، تعیین لغزش، تعیین قابلیت تر کنندگی و تعیین قابلیت تغییر شکل) انجام گرفت.

3. گروت درزبندی کاشی و سرامیک (پودر بندکشی)

3-1. گروت درزبندی کاشی و سرامیک پرین (پودر بندکشی) با پایه سیمانی، برای پر کردن درز بین کاشی ها و سرامیک هایی که در داخل و خارج ساختمان به کار می رود استفاده می شود. حداکثر فاصله ی بین کاشی ها که با این ملات می تواند پرشود ۶ میلیمتر می باشد.

3-2. آزمون های انجامی:

اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن
3-3. نتیجه گیری:

براساس شرح خدمات بررسی اولیه، نتایج به دست آمده از آزمون های انجام شده بر روی نمونه برداشت شده در یک مرحله نمونه برداری از خط تولید گروت درزبندی کاشی و سرامیک مربوط به کارخانه پرین بتن آمود، نشان می دهد که متقاضی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فنی برای محصول گروت درزبندی کاشی و سرامیک (پودر بندکشی) تولید شده در کارخانه پرین بتن آمود، دارا می باشد.

شایان ذکر است که بر روی نمونه برداشت شده در یک مرحله، آزمون های لازم در آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مشتمل بر آزمون های کنترل کیفیت گروت درزبندی کاشی و سرامیک، (اندازه گیری های میزان مقاومت های خمشی و فشاری، مقاومت های خمشی و فشاری بعد از چرخه های یخ زدن و آب شدن، میزان انقباض، میزان جذب آب پس از ۳۰ و ۲۴۰ دقیقه، مقاومت سایشی و چگالی) انجام گرفت.

4. اندود سیمانی پاششی

4-1. اندود سیمانی پاششی یک اندود (پلاستر) لایه نازک می باشد که برای اندودکاری داخلی ساختمان و به عنوان سطح زیرکار به کار می رود.

4-2. آزمون های انجامی:

اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن
4-3. نتیجه گیری:

براساس شرح خدمات بررسی اولیه کیفیت اندود سیمانی پاششی تولیدی شرکت پرین بتن آمود، نتایج به دست آمده از آزمون ها ی انجام شده بر روی نمونه برداشت شده در یک مرحله نمونه برداری از خط تولید اندود سیمانی پاششی، مربوط به کارخانه پرین بتن نشان می دهد که متقاضی شرایط لازم را برای اخذ گواهی نامه فنی (بررسی اولیه) در ارتباط با محصول اندود سیمانی پاششی تولید شده در کارخانه پرین بتن آمود، دارا می باشد.

شایان ذکر است که بر روی نمونه در یک مرحله، آزمون های لازم در ازمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی که مشتمل بر آزمون های کنترل کیفیت اندود سیمانی پاششی (اندازه گیری های تاب مقاومت فشاری، چگالی، جذب آب موئینه، ضریب نفوذ پذیری بخار آب و چسبندگی) انجام گرفت.

5. ملات اندودکاری یک لایه

5-1. ملات اندودکاری یک لایه، یک اندود لایه نازک می باشد که با حداکثر ضخامت ۵ میلیمتر برای اندودکاری نمای بیرونی به کار می رود.

5-2. آزمون های انجامی:

اخذ گواهینامه فنی برای محصولات واحد ملات خشک شرکت پرین بتن
5-3. نتیجه گیری:

براساس شرایط خدمات بررسی اولیه، نتایج به دست آمده از آزمون های انجام شده بر روی نمونه برداشت شده در یک مرحله نمونه برداری از خط تولید ملات اندودکاری یک لایه برای مصارف بیرونی تولید شده در کارخانه پرین بتن آمود، شرایط را برای اخذ گواهینامه فنی برای محصولات دارا می باشد.
شایان ذکر است که بر روی نمونه برداشت شده در یک مرحله، آزمون های لازم در ازمایشگاه های مرکز نحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مشتمل بر آزمون های کنترل کیفیت ملات اندودکاری یک لایه برای مصارف بیرونی (اندازه گیری های میزان مقاومت فشاری، چگالی انبوهی ملات سخت شده، جذب اب موئینه، ضریب نفوذ پذیری بخار آب، چسبندگی، چسبندگی پس ا زچرخه های هوازدگی و نفوذ پذیری آب پس از چرخه های هوازدگی و ضریب هدایت حرارتی) انجام گرفت.

فایل‌های پیوست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *