رفتار بتن هواداراتوکلاوشده در برابر انفجار

رفتار بتن هواداراتوکلاوشده در برابر انفجار


چکیده:

بتن هوادار اتوکلاوشده به طور گسترده ای در ساختمان سازی، به ویژه در دیوارهای جداکننده استفاده می شود. دیوار های پیرامونی ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاو شده ممکن است در معرض شرایط مختلفی از قبیل بارهای دینامیکی جانبی و ضربه قطعات قرار بگیرند.
مقاله ی حاضر به بررسی برخی ویژگی های دینامیکی دیوارهای ساخته شده از بتن هوادار اتوکلاوشده تحت ضربه موضعی با شدت بالا (انفجار)، از قبیل تعداد ترک ها و وابستگی آن ها به حدود مرزی، شروع از هم گسیختگی و سهم عملیات سطحی و تقویت سطوح، روی بالا بردن عکس العمل مصالح می پردازد.
برخی مقایسه ها نیز با آزمونه های انجام شده بر روی بتن معمولی در این مقاله انجام شده است.
کلمات کلیدی: بتن هوادار اتوکلاوشده، بتن، ضربه دینامیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *