بلوک سبک هوادار اصفهان

بلوک سبک هوادار اصفهان


چکیده:

در این مقاله به صورت تجربی سرعت حد بالستیک بتن هوادار اتوکلاو(AAC) بدست آمد. ابتدا نمونه ها در ابعاد 50 در 125 در 125 میلیمتر آماده شد و در دستگاه تست شلیک تحت نفوذ پرتابه سرتخت با سرعت های متفاوت قرا رگرفتند. تعداد 8 آزمایش برای ثبت سرعت ورودی و خروجی انجام گرفت. سپس از معادله ریچ و ایپسون در نرم افزار مناسب برای برازش کردن منحنی نتایج تجربی برای بدست آوردن سرعت حد بالستیک استفاده شد. سرعت حد بالستیک بدست امده تطابق خوبی با معادلات ریچ و ایپسون دارد علاه بر این سرعت حد بالستیک با سرعت حد بالستیک تعریف شده نیروی دریایی مقایسه شد.

مقدمه:

نفوذ در اهداف بتنی شامل پروسه های پیچیده ای است که در دهه های اخیر به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. بررسی و تحلیل نفوذ پرتابه در هدف های بتنی یکی از مهمترین مسائل امروزی است. محققین از روش های متفاوتی به تحلیل پروسه نفوذ پرداخته اند. علاوه بر کابردهای نظامی، بتن به طور گسترده در ساختمان ها، پل ها و… مورد استفاده قرار می گیرد. با اینکه بتن معمولی برای دفع اثرات ضربه استفاده می شود ولی توانایی جذب کامل ضربه را ندارد. علاوه بر این از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست بنابراین نیاز به بتن سبک هست چون که هم از نظر جذب انرژی و هم از نظر اقتصادی نسبت به بتن معمولی مقرون به صرفه تر است. مهمترین مشخصه بتن هوادار تخلخل آن است که نتیجه آن چگالی بسیار پایین و استحکام فشاری پایین ان نسبت به بتن معمولی است. براساس استاندارد ASTM C-1693 بتن سبک هوادار براساس چگالی بین 400 تا 800 کیلوگرم بر متر مکعب و استحکام فشاری 2 تا 6 مگاپاسکال طبقه بندی می شود.

در این مقاله به صورت تجربی و با استفاده از معادله ریچ و ایپسون و استفاده از برازش منحنی توسط نرم افزار متلب و فیکس کردن داده ها با منحنی و معادله ریچ و ایپسون به بررسی سرعت حد بالستیک هدف های AAC تحت نفوذ پرتابه تخت پرداخته شد.

نتیجه گیری:

در این مقاله سرعت حد بالستیک به صورت تجربی و با استفاده از معادله ریچ و ایپسون برای نفوذ گلوله سرتخت در اهداف بتنی سبک هوادار اتوکلاوشده بدست آمد که مهمترین نتایج را می توان به صورت زیر بیان کرد:

سرعت حد بالستیک به دست امده از معادله ریچ و ایپسون و مقایسه ان با نتایج تجربی نشان می دهد با استفاده از معادله مذکور می توان با تقریب خوبی سرعت حد بالستیک را برای انواع برتابه ها پیش بینی کرد.

این تحقیق پتانسیل کابرد AAC ئدر جذب انرژِ و سرعت حد بالستیک را به عنوان مواد غیرسازه ای نشان داد. با بهبود خواص استحکام AAC ممکن است بتوان این ماده را به عنوان سازه های سبک در مصارف نظامی به منظور سازه های مقاوم در برابر ضربه و بارهای انفجاری استفاده کرد.

فایل‌های پیوست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *