ررسی عملکرد دیوار ساخته شده از بلوک بتن هوادار اتوکلاوشده پرین در برابر کج باران

ررسی عملکرد دیوار ساخته شده از بلوک بتن هوادار اتوکلاوشده پرین در برابر کج باران


1- مقدمه:

هدف از این آزمون بررسی عملکرد دیوار ساخته شده از بلوک های AAC بر اساس استاندارد BS4315-2 بوده که در معرض کج باران قرار گرفته تا نفوذ یا عدم نفوذ آب به داخل دیوار بررسی گردد.

عملکرد دیوار بنایی، تابعی از مصالح، ساخت، طراحی دیوار و نگهداری است.
مصالح بتن هوادار اتوکلاوشده چون دارای ریزه سوراخ های به هم متصل نیستند، عمل مویینگی در آنها کم است و اجازه مکش آب را به داخل اعماق خود نمی دهند.
این ویژگی به بلوک کمک کرده تا در انتقال آب از یک وجه به وجه دیگر دیوار در مقایسه با سایر مصالح بهکندی عمل نماید و لذا تمهیدات خاصی برای دیوارهای ساخته شده در مناطق پرباران بر روی سطح دیوار مورد نیاز نمی باشد.


2- معرفی استاندارد و روش آزمون عملکرد دیوار در برابر نفوذ کج باران:

استاندارد BS 4315-2 روش آزمونی را طراحی و معرفی نموده است که براساس آن می توان با قطعیت در خصوص عملکرد دیوار در برابر نفوذ کج بارانها به جمع بندی رسید. این استاندارد در سال 1791 میلادی تدوین شده اما در 2011 دوباره مورد بازبینی و تایید قرار گرفته است.

روش آزمون طبق استاندارد BS4315-2:

مطابق این استاندارد بایستی یک متر مربع از دیوار تحت شرایط بارانی با دبی نیم لیتر بر دقیقه (شبیه سازی شده) قرار گرفته و میزان نفوذ آب از روی خیس شدن سطح مخالف آن مشخص گردد.

بلوک های AAC
بلوک های AAC


3- تعریف و اصطلاحات:

نمای بیرونی: نمای در معرض کج باران شبیه سازی شده
نمای داخلی: نمای پشتی دیوار
نفوذ آب سطحی: آبی که از رویه بیرونی دیوار بنایی به درون نفوذ کرده که ممکن است از آن عبور نکند.
کج باران: آب باران که بدلیل وجود باد بصورت مایل به سطح دیوار برخورد می کند.

4- شرح کار:

مطابق با دستورالعمل دیوارچینی با مصالح پرین به شماره ویرایش Eکد مدرک WI-CV-01 دیواری با ابعاد 2/5*2/01 متر به مساحت تقریبی 0/5 متر مربع با استفاده از بلوک های AAC به ابعاد. 600(L)*(250(H)*150(Thk میلی متر در محل کارخانه شرکت پرین بتن آمود بصورت میانقاب غیرسازه ای بین فریم فلزی ساخته شد.
از چسب بلوک سفید پرین برای دیوارچینی استفاده گردید و پس از پایان دیوارچینی درزهای افقی و قائم با چسب مطابق با تصویر1 گرفته شد. دیوار اجرا شده به منظور نشان دادن عملکرد بلوک، فاقد هر گونه پوشش از قبیل پلاستر سیمان و غیره می باشد.
هشت عدد مه پاش در بالاترین قسمت دیوار تعبیه گردید که آب را با دبی 1/2لیتر بر دقیقه (دو برابر دبی طرح) به سطح دیوار بپاشند. یک ظرف هلالی حوضچه مانند نیز در پایین دیوار برای جمع آوری آب کج باران شبیه سازی شده فراهم گردید. همان طور که در عکس ها ملاحظه خواهید کرد سطح تحت تست بیش از یک متر مربع دیوار می باشد.

فایل های پیوست

گزارش شماره 1

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *