مقاومت بتن هوادار در برابر ذوب و یخبندان

مقاومت بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر ذوب و یخبندان


دوام و مقاومت بتن هوادار پرین در برابر ذوب و یخبندان

دوام یکی از ویژگی های ذاتی مصالح ساختمانی بوده که میزان پایداری و ثبات آن را در برابر عوامل مختلف من جمله شرایط آب و هوایی نشان می دهد. یکی از مهمترین دلایل تخریب ساختمان ها که در طبیعت هم نقش مهمی دارد ذوب و یخبندان است. به دلیل افزایش حجم حدود 9 درصدی آب بر اثر یخ زدن، فشاز ناشی از آن می تواند منجر به تخریب و از بین رفتن مصالح گردد. در بلوک های بتن هوادار اتوکلاوشده به دلیل وجود خلل و فرج این افزایش حجم ناشی از یخ زدن قابل کنترل است. که در این مقاله مطابق با استاندارد مربوط به مقاومت بتن هوادار اتوکلاوشده در برابر ذوب و یخبندان مورد راستی آزمایی قرار می گیرد.

معرفی استاندارد بتن هوادار اتوکلاوشده

آزمون مقاومت بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر ذوب و یخبندان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 20346 می باشد.

آماده سازی نمونه ها

برش

برای انجام این آمون 12 مکعب با ابعاد 100 میلیمتر تهیه گردید. شش مکعب به عنوان آزمونه مرجع و شش مکعب به عنوان آزمونه اصلی می باشد که بر اساس استاندارد مطابق تصویر زیر برش داده می شوند.

مقاومت بتن هوادار پرین در برابر ذوب و یخبندان
مقاومت بتن هوادار پرین در برابر ذوب و یخبندان

غرقاب نمودن بتن هوادار

نمونه ها ابتدا به مدت 24 ساعت در ظرف با ارتفاع آب 5 سانتی متر قرار داده شده و سپس به مدت 24 ساعت به صورت غوطه‌ور در آب و نهایتا به مدت 24 ساعت دیگر در پلاستیک قرار داده می شوند. (مجموعا سه روز)

هر مرحله آماده سازی نمونه ها بر اساس یک نوع مکانیسم جذب آب بوده که شرایط آزمونه ها رانسبت به شرایط واقعی شبیه سازی می کند. در 24 ساعت اول موئینگی، در 24 ساعت دوم نفوذپذیری و در 24 ساعت سوم توزیع و همگن شدن رخ می دهد.

شش آزمونه مرجع تعیین مقاومت بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر ذوب و یخبندان و به عنوان نمونه شاهد در محفظه ای با دما و رطوبت ثابت و یا در پالستیک قرار داده شده و نمونه های اصلی وارد چرخه های ذوب و یخ می شوند. به منظور مقایسه آزمونه ها با نمونه های مرجع، نمونه های متناظر بایستی از یک بلوک برش داده شوند. هر سیکل شامل حداقل 8 ساعت دمای منفی 15 درجه و 8 ساعت دمای مثبت 20 درجه می باشد. شب را برای یخ زدن و روز را برای آب شدن انتخاب می نماییم. حداقل تعداد سیکل هایی که مقاومت آزمونه را نشان می دهد 15 سیکل می باشد، که بسته به شرایط محل استفاده می تواند به سی سیکل یا بیشتر افزایش یابد. با در نظر گرفتن بدترین شرایط، سی سیکل در آزمایشگاه پرین بتن بر روی نمونه‌ها‌ انجام می شود.

بررسی نتایج آزمایش مقاومت بتن هوادار در برابر ذوب و یخبندان

در ادامه نتایج بدست آمده را مشاهده می فرمایید. نتایج مربوط به بلوکه های تولیدی در تاریخ 17/9/97 شرکت پرین بتن می باشد.

جرم حجمی خشک اولیه 502 کیلوگرم بر متر مکعب
جرم حجمی خشک بعد از اتمام سیکل‌ها 498 کیلوگرم بر متر مکعب
رطوبت قبل انجام آزمون 68 درصد
رطوبت بعد اتمام سیکل‌ها 62 درصد
مقاومت فشاری استاندارد آزمونه 3/34 مگاپاسکال
مقاومت فشاری خشک آزمونه 3/8
مقاومت فشاری خشک بعد از اتمام سیکل‌ها 6/62
درصد کاهش جرم 0/79
درصد کاهش مقاومت 4/9

شرط قبولی مقاومت بتن هوادار در برابر ذوب و یخبندان از منظر استاندارد

در صورتی که بعد از انجام 30 سیکل ذوب و یخبندان، آزمونه ها فاقد ترک بوده و کاهش جرم حجمی خشک آن کمتر یا مساوی 9/0 درصد باشد بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 20346 INSO فرآورده به عنوان نمونه مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان محسوب می شود.
لذا با توجه به نتایج به دست آمده نمونه بلوک بتن هوادار اتوکلاو شده پرین با رده بها 2 به عنوان نمونه مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان در نظر گرفته می شود.

مقاومت بتن هوادار اتوکلاوشده در برابر ذوب و یخبندان
مقاومت بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر ذوب و یخبندان

جمع بندی نهایی

ساختار متخلخل بتن هوادار اتوکلاو شده، فضای کافی برای یخ زدن آب که با افزایش حجم همراه است را فراهم می کند. و نتایج آزمایشات استاندارد نشان داد که بلوک بتن هوادار اتوکلاوشده در برابر ذوب و یخبندان مقاوم است. در شرایط واقعی رطوبت بلوک های AAC در بدترین شرایط از 70 درصد وزنی بالاتر نخواهد رفت و رطوبت 100 بصورت مصنوعی و تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که بلوک ها برای مدت طولانی در آب غرقاب گردند. بلوک های هبلکس پرین بعد از خروج از اتوکلاو حداکثر 30 تا 35 درصد وزنی آب دارند.

لازم به ذکر است عملیات اتوکلاوینگ بمدت 12 ساعت در فشار بخار اشباع آب صورت می پذیرد. در شرایط واقعی آیین نامه ها توصیه می کنند هر نوع از مصالح دیواری جهت حفاظت از عوامل جوی با مصالح مناسب پوشش داده شوند. در خصوص بلوک های AAC همه انواع نماهای رایج نظیر سنگ، پالسترهای سیمانی، کاشی و سرامیک و یا رنگ های نما می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *