دوام – مقاومت در برابر ذوب و یخبندان

دوام – مقاومت بتن هوادار اتوکلاو شده در برابر ذوب و یخبندان


دوام و مقاومت بتن هوادار پرین در برابر ذوب و یخبندان

دوام یکی از ویژگی های ذاتی مصالح ساختمانی بوده که میزان پایداری و ثبات آن را در برابر عوامل مختلف من جمله شرایط آب و هوایی نشان می دهد. یکی از مهمترین دلایل تخریب ساختمان ها که در طبیعت هم نقش مهمی دارد ذوب و یخبندان است. به دلیل افزایش حجم حدود 9 درصدی آب بر اثر یخ زدن، فشاز ناشی از آن می تواند منجر به تخریب و از بین رفتن مصالح گردد. در بلوک های بتن هوادار اتوکلاوشده به دلیل وجود خلل و فرج این افزایش حجم ناشی از یخ زدن قابل کنترل است. که در این مقاله مطابق با استاندارد مربوط این موضوع مورد راستی آزمایی قرار می گیرد.

معرفی استاندارد بتن هوادار اتوکلاوشده

آزمون مقاومت بتن هوادار اتوکلاوشده در برابر ذوب و یخبندان بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 20346 می باشد.

آماده سازی نمونه ها

برش

برای انجام این آمون 12 مکعب با ابعاد 100 میلیمتر تهیه گردید. شش مکعب به عنوان آزمونه مرجع و شش مکعب به عنوان آزمونه اصلی می باشد که بر اساس استاندارد مطابق تصویر زیر برش داده می شوند.

مقاومت بتن هوادار پرین در برابر ذوب و یخبندان
مقاومت بتن هوادار پرین در برابر ذوب و یخبندان

غرقاب نمودن بتن هوادار

نمونه ها ابتدا به مدت 24 ساعت در ظرف با ارتفاع آب 5 سانتی متر قرار داده شده و سپس به مدت 24 ساعت به صورت غوطه‌ور در آب و نهایتا به مدت 24 ساعت دیگر در پلاستیک قرار داده می شوند. (مجموعا سه روز)

هر مرحله آماده سازی نمونه ها بر اساس یک نوع مکانیسم جذب آب بوده که شرایط آزمونه ها رانسبت به شرایط واقعی شبیه سازی می کند.. در 24 ساعت اول موئینگی، در 24 ساعت دوم نفوذپذیری و در 24 ساعت سوم توزیع و همگن شدن رخ می دهد.

شش آزمونه مرجع به عنوان نمونه شاهد در محفظه ای با دما و رطوبت ثابت و یا در پالستیک قرار داده شده و نمونه های اصلی وارد چرخه های ذوب و یخ می شوند. به منظور مقایسه آزمونه ها با نمونه های مرجع، نمونه های متناظر بایستی از یک بلوک برش داده شوند. هر سیکل شامل حداقل 8 ساعت دمای منفی 15 درجه و 8 ساعت دمای مثبت 20 درجه می باشد. شب را برای یخ زدن و روز را برای آب شدن انتخاب می نماییم. حداقل تعداد سیکل هایی که مقاومت آزمونه را نشان می دهد 15 سیکل می باشد، که بسته به شرایط محل استفاده می تواند به سی سیکل یا بیشتر افزایش یابد. با در نظر گرفتن بدترین شرایط، سی سیکل در آزمایشگاه پرین بتن بر روی نمونه‌ها‌ انجام می شود. در ادامه نتایج بدست آمده را مشاهده می فرمایید.

نتایج مربوط به بلوکه های تولیدی در تاریخ 17/9/97 شرکت پرین بتن می باشد.
جرم حجمی خشک اولیه 502 کیلوگرم بر متر مکعب 
جرم حجمی خشک بعد از اتمام سیکل‌ها 498 کیلوگرم بر متر مکعب 
رطوبت قبل انجام آزمون 68 درصد
رطوبت بعد اتمام سیکل‌ها  62 ردصد
مقاومت فشاری استاندارد آزمونه 3/34 مگاپاسکال 
مقاومت فشاری خشک آزمونه  3/8
مقاومت فشاری خشک بعد از اتمام سیکل‌ها  6/62
درصد کاهش جرم 0/79
درصد کاهش مقاومت 4/9

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *