نحوه صحیح اجرای نمای دوغابی بر روی دیوار

نحوه صحیح اجرای نمای دوغابی بر روی دیوار


در این مقاله سعی شده است بطور خلاصه به نحوه اجرای صحیح نمای سنگی بر روی دیوارهای ساخته شده از بلوک پرداخته شود. متاسفانه همانطور که در زلزله کرمانشاه مشاهده شد تقریبا در همه بناهای ساخته شده با دیوارهای سفالی و بلوک های سیمانی از هر نوع، سنگ و یا دوغاب بطور کامل از دیوار جدا و آوار گردید. این آوار منجر به بروز خسارات عمده جانی و مالی فراوان گردید. لذا واحد فنی پرین بتن با تهیه نقشه ها و جزییات اجرایی بر اساس آیین نامه های موجود، سعی نموده است تا با ارائه راهکاردر جهت بهبود کیفیت اجرا اقدام نماید. (لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر نقشه ها و جزییات اجرایی با ما تماس بگیرید)

مطابق با ضابطه شماره  714 سازمان برنامه و بودجه با عنوان “دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها”، در صورت اجرای نما بصورت دوغابی با توجه به اینکه نقش ماده چسباننده (دوغاب) مهار بار ثقلی می باشد بایستی به منظور تحمل بار جانبی، مهار مناسب مکانیکی بکار گرفته شود. (مرجع بند 4-4 نشریه 714 – انواع مهارهای نمای سنگی)

دستورالعمل طراحی سازها
دستورالعمل طراحی سازها

عکس شماره 1 (در ادامه) مربوط به دیوار ساخته شده با بلوک سیمانی در ساختمان بیمارستان تازه ساز اسلام آباد غرب می باشد که در زلزله 21 آبان ماه 96 کرمانشاه، سنگ نما به همراه دوغاب بطور کامل فرو ریخته است. سطح صیقلی بلوک سیمانی نشان از چسبندگی ضعیف دوغاب و بلوک و عدم مقاومت آن در برابر بار جانبی زلزله است. لذا مطابق با ضابطه 714 و بر خلاف تصور عموم لازمست دوغاب به روش مناسبی به دیوار پشتیبان جهت مهار لرزه ای متصل گردد.

جداشدگی ملات بطور کامل
جداشدگی ملات بطور کامل

تصویر شماره 1 : جداشدگی ملات بطور کامل از سطح بلوک های سیمانی سبک

نقشه پیشنهادی:

نماهای سرامیک یا سنگ چسبانده شده
نماهای سرامیک یا سنگ چسبانده شده

مطابق با بند 5 از سر فصل 2-3-2-1 ضابطه 714 نما، بازای هر 0.2 متر مربع نما ی سنگی باید حداقل از یک مهارسیمی فولادی یه قطر سه میلیمتر بشرح زیر استفاده شود.

نقشه دوم جزییات آن با بست گالوانیزه پرین
نقشه دوم جزییات آن با بست گالوانیزه پرین

نقشه پیشنهادی اول: به شماره P-m-015 مهار مناسب مکانیکی با سیم نمره 3 گالوانیزه در نظر گرفته شده است.

نقشه دوم که جزییات آن با بست گالوانیزه پرین می باشد، در ادامه آورده شده است. در این نقشه پیشنهادی، معادل با مفتول های گالوانیزه از بست گالوانیزه پرین استفاده می گردد. این بست در ضخامت بلوک میخ شده و تقریبا 5 سانتیمتر آن با دوغاب درگیر می شود.

نحوه صحیح اجرای نمای دوغابی بر روی دیوار
نحوه صحیح اجرای نمای دوغابی بر روی دیوار

نحوه صحیح اجرای نمای دوغابی بر روی دیوار
نحوه صحیح اجرای نمای دوغابی بر روی دیوار

 نمای دوغابی بر روی دیوار
نمای دوغابی بر روی دیوار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *