پرین بتن

پرین بتن


چکیده:

استفاده از بتن هوادار اتوکلاوشده (AAC) در ساخت دیوارهای غیر باربر بصورت گسترده ای بدلیل مزایای ملموس آن در سرتا سر جهان با سرعت فزاینده ای در حال افزایش است. علاوه برآن، در سال های اخیر، چندین گروه تحقیقاتی، خصوصا در امریکا، مطالعات گسترده ای در مورد پانل های مسلح بتن هوادار اتوکلاوشده با کاربری سازه ای را آغاز نموده اند. جالب است که این نوع از پانل ها، برای مدت مدیدی است که بصورت گسترده بعنوان دیوارهای سازه ای و پانل های سقفی، بخصوص در ساختمان های اورژانسی پس از رخداد زلزله در مناطق مختلف ترکیه استفاده می شود. در حال حاضر، حدود 5000 ساختمان دایر با کاربری های مختلف از قبیل ساختمانهای مسکونی یا آموزشی وجود دارند، که برخی از آنها زلزله هایی با شدت های مختلفی را تجربه کرده اند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه این ساختمانها بر مبنای اطلاعات مهندسی و تجربیات خاص طراحی و ساخته شده اند، این نوع از اعضای سازه ای هنوز در آیین نامه های زلزله در ترکیه تعریف نشده اند.
این مطالعات بعد از مقدمه اولیه در سه بخش اصلی ارائه میگردد.

در بخش اول، آخرین مراحل توسعه انجام گرفته بر روی پانل های مسلح هوادار اتوکلاوشده بصورت خلاصه تشریح شده است.

در بخش دوم، مشاهده ات انجام شده از عملکرد یک ساختمان پانل ساخت AAC با کاربری آموزشی در زلزله فاجعه بار سال 1999 کوکائلی ارائه می شود.

و در بخش پایانی، این ساختمان آموزشی با استفاده از روش المان محدود تجریه و تحلیل شده و نتایج آن با مشاهدات عینی مقایسه می گردد.

فایل‌های پیوست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *