پانل مسلح AAC پرین

پانل مسلح AAC پرین

بتن هوادار اتوکلاو شده یک سیستم ساختمانی کامل بوده که با تولید بلوک و پانل این امکان را به مجریان ساختمانی داده تا با انتخاب نوع محصول بر ... ادامه مطلب